Khamse’s kennel 1984-2018
Valpar

30/10 kom 4 glada ungar till världen ja det blev en fin dag

med fyrbent tillökning och vår första valpkull här i

Västmanland

Khamse´s Kennel