Khamse’s kennel 1984-2018
Valpar

Khamse´s Kennel

Khamse´s Magical Mystery Tour (Totte)

Khamse´s Lady Madonna (Hedda)

Liten blir större, Totte och Hedda är nu

i slutet av juni 8 månader

Föräldrar till dessa två kullsyskon är

GB SHCH Tissalian Hi Jack-SEU(U)CH

Rossmix Salty Sea Breeze

Totte har redan hunnit införskaffa sig en

Bis valp titel för Eva Nielssen och

Cindy Petersson på Norbergs lokala KK

Så blev det ett besök på Ullriksdals slotts

park SSRK där Totte blev klass vinnare av

grabbarna och Hedda gjorde samma sak

bland flickorna. Matten tillika uppfödaren

var mycket stolt